Den evropských jazyků

V pátek 26.9.2014 se konal na naší škole Den evropských jazyků. Na Jitřní tento projekt zajišťovaly paní učitelky Sylva Bartková a Lenka Kotásková.

Cílem toho projektu bylo zábavnou formou seznámit žáky blíže s reáliemi a tradicemi ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Dle úrovně znalostí žáků byly připraveny různé poznávací hry, mapy známých míst, životopisná data slavných osobností těchto států, obrazový materiál a další zábavné aktivity.

Asi nejoblíbenější aktivitou byla hra „Battleships“, která připomínala českou hru „lodě“ a ve které žáci museli nejen klást anglicky otázky v minulém čase, ale také projevit svůj důvtip. Předmětem zájmu se staly i slavné osobnosti, protože žáci nejen, že získávali nové informace, ale sami doplňovali své poznatky o nich.

Odměnou všem byly malé sladkosti. Ti nejlepší získali jedničku do žákovské knížky.

Na závěr každé hodiny došlo ke společnému vyhodnocení a shrnutí poznatků. Žáci nadšeně k celému projektu přistoupili a hodnotili zajímavé pojetí hodin cizích jazyků.

Tento projekt zároveň umožnil propojení mezipředmětových vztahů v cizích jazycích, dějepise, zeměpise, přírodopise, ale také ve výchově k občanství nebo ve sportovních aktivitách.

Lenka Kotásková