IT soutěž v aplikačním softwaru

Školního kolo počítačové soutěže v aplikačním softwaru se zúčastnilo 37 žáků z obou objektů ZŠ Filosofská.

Naši žáci ve školním kole soutěžili v kategoriích:
1. Grafické editory 1. stupeň (1. místo Magdaléna Černá, 2. místo David Král, 3. místo Alžběta Svobodová, Marie Tůmová)
2. Kancelářské aplikace v MS Excel (1. místo Daniel Šašek)
3. Prezentace v MS PowerPoint (1. místo Dominik Hanzlík, 2. místo Marek Žilka, 3. místo Anna Kořínková, Filip Binko )
V obvodním kole nás reprezentovali vždy 2 nejúspěšnější soutěžící z jednotlivých kategorií.

Výsledky obvodního kola:
Kategorie prezentace:
Dominik Hanzlík 1. místo
Marek Žilka 6. místo

Kategorie grafické editory 1. stupeň:
Magdaléna Černá 8. místo
David Král 11. místo

Kategorie kancelářské aplikace:
Daniel Šašek 4. místo