Kdo učí v naší třídě

Gajdošík David – Fyzika, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Informatika (chlapci)

Štěpánková Jana - Informatika (děvčata)

Sulková Květa – Matematika

Kotásková Lenka – Anglický jazyk

Heřmanská Tereza – Český jazyk, Anglický jazyk

Lišková Eliška – Tělesná výchova (chlapci), Atletická průprava (vol.př.)

Hartigová Milena- Zeměpis, Tělesná výchova (děvčata)

Neuberger Pavel – Digitální technika (vol. př.)

Sýkorová Lucie – Občanská výchova

Dolejšová Monika – Výtvarná výchova

Mlejnek Václav – Hudební výchova

Jeřábková Blanka - Dějepis, Francouzský jazyk (vol.př.)