Laťka Jitřní – 16. ročníku závodu ve skoku vysokém

Z různých pražských škol dorazilo do tělocvičen školy v ulici Jitřní přesně 160 dětí. Ty se zde v úterý 5.2.2013 zúčastnily 16. ročníku prestižního závodu ve skoku vysokém žactva Laťka Jitřní.

Svou historii Laťka Jitřní začala psát již v roce 1996, kdy jí založil zapálený sportovec, dlouholetý reprezentační trenér a učitel tělesné výchovy na Jitřní Václav Pešák. Od tohoto roku se Laťka koná pravidelně. Závodí se ve všech žákovských věkových kategoriích od 1. až do 9. tříd. Díky odpovídajícímu sportovnímu vybavení, které zdaleka nemá každá škola, závod probíhá paralelně na dvou doskočištích, na kterých současně závodí děvčata a chlapci. Toto řešení závod citelně urychluje. Průběh je pak svižnější a dynamičtější.

Vynikající sportovní atmosféru letošního ročníku vytvořili kromě závodících děti i další žáci a rodiče, kteří závodníky mohutně podporovali a povzbuzovali. To vedlo k opravdu úcty hodným výkonům.

Připomeňme např. vynikající výkon Alice Vavrochové (ZŠ Jílovská), která v kategorii 2.-3. tříd skočila 110 cm, čím atakovala rekord závodu (112 cm). V další kategorii 4.-5. tříd byl opakovaně nejlepší Martin Vu Chung (ZŠ Nedvědovo nám.), který laťku překonal výkonem 130 cm.

Zcela excelentní však byla kategorie 6.-7. tříd, kterou vynikajícími výkony vyhráli žáci sportovní školy Jitřní. V kategorii děvčat to byla Amálie Švábíková (ZŠ Filosofská, pracoviště Jitřní), která skočila neuvěřitelných 149 cm a málem tak překonala dlouholetý rekord závodu, který činí 151 cm. Mezi chlapci pak bravurním výkonem 150 cm exceloval Tony Tran (ZŠ Filosofská, pracoviště Jitřní), který si v tomto závodě zlepšil svůj osobní rekord o neuvěřitelných 14 cm.

V nejstarší kategorii 8.-9. tříd zářili žáci ZŠ T. G. Masaryka, kteří vykazovali opravdu vynikající úroveň a vysokou technickou připravenost. Mezi děvčaty na stupeň nejvyšší dosáhla Kristýna Seidlová, výkonem 136 cm a mezi chlapci Martin Kučera, výkonem 159 cm.

Za zmínku stojí i fakt, že každá škola, která se Laťky zúčastnila, obsadila v nějaké kategorii i medailové umístění. Myslím, že je to dost povzbuzující a dokazuje skutečnost, že závod byl mezi školami dosti vyrovnaný.

Každý z účastníků si odnesl hezké sportovní zážitky i drobnou sladkost. Nejlepší závodníci získali navíc medaili, diplom, sladkost, nejlepší v každé kategorii i pohár.

Věřím, že se všem 160 závodníkům u nás líbilo a za rok, zase začátkem února, se na Laťce Jitřní opět potkáme.

Poděkování patří i Radě rodičů žáků Jitřní, která Laťku Jitřní tradičně podpořila, atletickému oddílu Slavia Praha za zapůjčení ukazatelů výkonů a hodným rodičům, kteří upekli i něco na zub.

 

David Gajdošík, organizátor Laťky Jitřní

 

Stránky o Laťce Jitřní, výsledky, fotografie, dlouhodobé tabulky  [přímý odkaz >>>].