Omlouvání absence

Za řádnou docházku do školy zodpovídají rodiče a proto omluvenky od vedoucích zájmových kroužků, trenérů apod. nemají prakticky žádný význam. Tím je mimo jiné zajištěno i to, že rodič o uvolnění ví a souhlasí s ním. V případě, že by o uvolnění dítěte žádal někdo jiný, škola mu nesmí vyhovět.

 

Předem známá absence musí být omluvena předem, zápisem v žákovské knížce.

  • vždy uveďte datum a čas od a do kdy + důvod

 

Odchod v průběhu vyučování je opět omlouván na základě zápisu v žákovské knížce.

  • nezapomeňte uvést datum, čas odchodu, důvod + poznámku, že za dítě od této doby zodpovídají rodiče

 

Náhlá nevolnost musí být omluvena rodiči neprodleně, nejpozději však do 48 h

  • stačí e-mailem třídnímu učiteli nebo telefonicky, případně osobně
  • po příchodu do školy je vždy nutná omluvenka zápisem v žákovské knížce se všemi údaji

 

Dlouhodobější uvolnění na dobu 3 a více dní (např. rodinné rekreace) je nutno požádat písemně ředitele.

  • žádost [vzor ke stažení   >>>] je nutno odevzdat nejpozději 3 dny před požadovaným uvolněním třídnímu učiteli, který se k žádosti vyjádří a předá řediteli školy
  • kopii rozhodnutí ředitele školy obdrží rodič (přes třídního učitele) zpět
  • zároveň prosím i o zápis omluvenky do omluvného listu žákovské knížky

 

 

Doplňující informace a praktické případy:

V případě, že účast žáka na sportovních závodech narušuje výuku, např. když žák díky závodům končí dříve než je běžné, je nutná omluvenka v ŽK s jasně uvedeným časem odchodu žáka z výuky a poznámkou, že za dítě od této doby zodpovídají rodiče - každý žák totiž může mít odchod v jiném čase.

Připomínám, že za řádnou docházku do školy zodpovídají rodiče a proto omluvenky od trenérů apod. nemají prakticky žádný význam. Omlouvat žáka z výuky může pouze rodič.

Syn mi přinesl zpět žádost o uvolnění na sportovní soustředění s tím, že nestačí pouhé razítko sportovního oddílu. Žádost prý musí být podepsána i rodiči. Proč taková byrokracie?

To není byrokracie, ale logická ochrana práv rodičů i samotného dítěte. Pouze zákonný zástupce dítěte (a nikdo jiný) má právo žádat školu o uvolnění dítěte z vyučování. Tím je mimo jiné zajištěno i to, že rodič o uvolnění ví a souhlasí s ním. V případě, že by o uvolnění dítěte žádal někdo jiný, škola mu nesmí vyhovět.

 

Pokud žák odchází z akce pořádané školou (např. kulturní akce, ŠvP, sport. akce apod.) na jiném místě než určeném, nebo odchází dříve, je nutná omluvenka v ŽK s jasně uvedeným časem a místem odchodu žáka. Opět nezapomeňte na poznámku, že za dítě od této doby zodpovídají rodiče. Vzor je i na těchto stránkách.

 

 

Ke stažení: