Soutěž ve sběru papíru a PET víček

I v letošním školním roce soutěžíme, která třída nasbírá nejvíce papíru a PET víček.

Sběrový papír a PET víčka vybírá ráno, před výukou, paní Hodoušová na vrátnici školy.